Grundlag

Indskrivning til konfirmationsforberedelse og konfirmation sker meget forskelligt fra sogn til sogn. 

Oftest er det sådan, at sognet arrangerer et indskrivningsmøde, hvor de unge mennesker og deres forældre møder op. Nogle steder indbydes den unge og hendes forældre at medbringe dåbsattesten.

Flere steder anvender man den digitale mulighed for indskrivning til konfirmandforberedelse og konfirmation.