Introduktion til dåb, navngivning

I dette modul skal du høre om navngivning ved dåb i kirken.

I den forbindelse bliver du introduceret til grundlag, sagsbehandling, regelgrundlag, love, cirkulærer, registrering og attester.

Sagsbehandling og registrering af dåb med navngivning sker altid i hændelsessognet - altså det sogn, hvor hændelsen reelt finder sted.

Vi gennemgår også hvorledes en nøddåb skal behandles og registreres i PERSON.

Modulet afsluttes med en quiz, som vi anbefaler, at du som minimum tager første gang, du gennemgår modulet.