Civile registreringer

Civile registreringer er de registreringer, som personregisterføreren foretager i forbindelse med fødsel, faderskab, navngivning, navneændring og dødsfald.