Civile registreringer

Civile registreringer er de registreringer, som personregisterføreren foretager i forbindelse med fødsel, faderskab, navngivning, navneændring og dødsfald.

Civile registreringer er de registreringer, som andre myndigheder i Danmark er afhængig af.

Som personregisterfører er du således embedsmand, og du skal med udgangspunkt i begreberne Grundlag, Sagsbehandling, Registrering og Dokumentation tage vare på de ansøgninger og erklæringer, som borgeren må komme med til bopælssognet.

Det er for borgere født nord for Kongeåen - altså borgere der ikke er født i Sønderjylland - bopælssognet, der tager sig af civile registreringer for borgeren.

Når borgeren er født i Sønderjylland, er det personregisterføreren i kommunen, der tager sig af de civile registreringer.

Husk at anvende P-Supportforum i forbindelse med Grundlag, Sagsbehandling, Registrering og Dokumentation.