Kirkelige registreringer

Kirkelige registreringer er de registreringer, som personregisterføreren foretager i forbindelse med dåb, velsignelse, konfirmation og medlemskab.

Kirkelige registreringer er de registreringer, der som udgangspunkt ikke har betydning for andre myndigheder i Danmark. Undtagelsen er registrering af medlemskab af folkekirken, som har betydning for skattemæssige forhold mellem borgeren og Skat.

Som personregisterfører er du således embedsmand, og du skal med udgangspunkt i begreberne Grundlag, Sagsbehandling, Registrering og Dokumentation vurdere, om borgeren kan få det, som han/hun ønsker det. Det er hændelsessognet, der tager vare på dåb, velsignelse og konfirmation. Mens det er bopælssognet, der tager sig af medlemskabsregistrering, når denne ikke sker i forbindelse med dåb og konfirmation.

Husk at anvende P-Supportforum i forbindelse med Grundlag, Sagsbehandling, Registrering og Dokumentation.