Medlemskab, indhold

Medlemskab af folkekirken kræver dåb. Borgere, der ønsker optagelse i folkekirken, skal rette henvendelse til en præst.  

Hvis borgeren ønsker at melde sig ud af folkekirken, kan dette ske ved, at han henvender sig skriftligt til kirkekontoret i bopælssognet.

I dette modul vil du blive præsenteret for en genindtræden og en udmeldelse af folkekirken. 

Modulet afsluttes med en quiz, som vi anbefaler, at du som minimum tager første gang, du gennemgår modulet.