Introduktion

Der er flere situationer i forbindelse med registrering af medlemskab:

- medlemskab ved dåb

- udmeldelse af folkekirken

- genindtræden i folkekirken

- optagelse ved konfirmation

- optagelse på grundlag af kristen dåb i anden menighed.

Det er præsten, der tager stilling til, om en borger kan optages/genoptages, hvorimod en udmeldelse blot kræver skriftlig henvendelse til kirkekontoret i bopælssognet.