Grundlag

Grundlaget for at blive optaget/genoptaget/udmeldt er at borgerens data er verificeret og at der forefindes dokumentation på dåb.