Læs gotiske bogstaver

Kirkebøger for 1875 er ofte skrevet med gotiske bogstaver. De kaldes også fraktur eller krøllede bogstaver. Gotisk skrift findes både som bogtryk og håndskrift, og de kan volde problemer.

For specielt interesserede:

Rigsarkivet har en introduktion til gotisk skrift.

Rigsarkivet har desuden tilrettelagt et e-læringskursus i at læse gotiske bogstaver.

Bemærk at dette ikke er en obligatorisk del af uddannelsen i personregistrering.