Borgeren bestiller attest

Når borgeren bestiller attest på www.borger.dk modtager bopælssognet attestbestilling i Indkomne sager i PERSON.