Om denne uddannelse

Personregistrering er en uddannelse, som er tilrettelagt af Folkekirkens IT. Uddannelsen indeholder 23 moduler. Et modul introducerer dig til et emne. Du finder et modul om fødselsregistrering, om navngivning, om vielse, om sikkerhed og meget andet.

Hvert modul tager i gennemsnit 6 minutter. Du bliver i modulet præsenteret for en introduktion, herefter følger en gennemgang af grundlag, sagsbehandling, registrering og dokumentation.

Modulerne og denne portal er et supplement til din undervisning i Personregistrering, som ud over dette materiale indeholder 3 undervisningsdage.

Modulerne kan tages i den rækkefølge, de ligger i her på portalen. Men du kan også vælge en vilkårlig rækkefølge.