Indberetninger

De månedlige indberetninger i FLØS sker automatisk. Det betyder, at når en medarbejder først er oprettet og godkendt i FLØS, vil lønnen bliver udbetalt måned efter måned. Løncentret sørger for, at lønnen bliver reguleret i takt med overenskomster og aftaler i ansættelsesaftalen. 

Som lønindberetter skal du derimod være opmærksom på at indtaste informationer som f.eks. engangsydelser, fravær, kørsel og diæter. 

Under menupunktet Redskaber findes en oversigt over Huskesedler. Her kan du få en punkt-for-punkt-vejledning i, hvordan du indtaster.