Rapporter

Udskrifter og bogføringsbilag

Alle udskrifter og bogføringsbilag findes i DAP, Dataarkivet.

Lønkørsel

Som lønansvarlig i sognet vil du hver måned modtage bogføringsbilag og andet afstemningsmateriale. Alle bilag findes i Dataarkivet i DAP, Den Digitale Arbejdsplads. Bogføringsfilerne vil også være tilgængelige i regnskabssystemet til direkte bogføring, hvis man anvender regnskabssystemet fra EG Brandsoft eller Skovbo Data. 

Lønbilag overføres til arkivet efter hver lønkørsel. Bilagene vil normalt være tilgængelige senest 2 bankdage før den 1. i måneden.

Medarbejdernes lønsedler vil samtidig være overført til den enkelte medarbejders e-Boks.