Stamdata

Stamdata dækker over en række af oplysninger, som skal være til stede, før en lønindberetning kan finde sted. 

Først og fremmest skal lønmodtagerens navn, adresse og kontaktoplysninger være i stand. FLØS finder selv skatteoplysninger ud fra lønmodtagerens CPR-nummer via opslag i Skat. 

Dernæst skal aftalerne om ansættelsen være på plads. Løncentret sørger for, at de forskellige overenskomster er lagt ind i FLØS, så du kan vælge den rigtige. 

Endelig skal lønmodtagerens anciennitet og eventuelle pensionsforhold være korrekt indtastet.

Disse ting gennemgås i modulerne Ansættelse, Ændringer og Fratrædelse.