Fødsel, introduktion

I dette modul bliver du introduceret til alt om fødselsregistrering.

  • Digitalt anmeldt af jordemoren
  • Fødsel anmeldt på papirblanket
    - Barn med personnummer
    - Barn uden personnummer

I alle sammenhænge skal du være opmærksom på grundlag, sagsbehandling, love, cirkulærer med mere, registrering og attest.

Modulet afsluttes med en quiz, som vi anbefaler, du tager som minimum tager første gang du gennemgår modulet.