Faderskab, introduktion

Først bliver vil du introduceret til grundlag, sagsbehandling, love og cirkulærer, registrering og attester.

De fleste sager om faderskab O/A modtager du digitalt i PERSON.

Men nogle sager modtager du på papir. Vi vil gennemgå både de digitale erklæringer og erklæringer på papir.

Modulet afsluttes med en quiz, som vi anbefaler, at du som minimum tager første gang, du gennemgår modulet.