Dødsfald, introduktion

Modulet er struktureret på følgende måde:

Først vil du blive introduceret til grundlag, sagsbehandling, love og cirkulærer, registrering og attester.

Du bliver introduceret til to slags dødsfald – et som er anmeldt af lægen (digitalt), og et som sognet anmelder på baggrund af lægens papiranmeldelse.

Du bliver også introduceret til, hvordan du som begravelsesmyndighed skal forholde dig i forhold til fejl i dødsdato. Modulet afsluttes med en quiz, som vi anbefaler, at du som minimum tager første gang, du gennemgår modulet.