Grundlag

Lægen har indberettet dødsfaldet digitalt, og dødsfaldet ligger som grundlag for sagsbehandling af begravelsen.

Dødsfaldet kan ses i PERSON og i CPR og således af alle danske myndigheder, samt de institutioner, der abonnerer på det enkelte personnummer. Det kan være bank, forsikringsselskab eller lign.