Sagsbehandling

Hvis lægen anmelder dødsfaldet digitalt, skal begravelsesmyndigheden i afdødes sogn eller personregisterføreren i den sønderjyske kommune ikke foretage sig yderligere.

Hvis lægen anmelder dødsfaldet på papir, skal begravelsesmyndigheden, altså kirkekontoret i afdødes bopælssogn, eller personregisterføreren i den sønderjyske kommune, registrere dødsfaldet i PERSON. Dette gør begravelsesmyndigheden eller personregisterføreren på baggrund af den originale papir dødsattest udfyldt og underskrevet af lægen.