Support og regelgrundlag

P-Supportforum og retsregler vedr. Faderskab

Når du skal arbejde med Fødsel, kan du finde hjælp i P-Supportforum

Derudover skal du læse retsreglerne, der er knyttet til Faderskab.

Du finder al lovgivningen i link til retsinformation fra P-Supportforum,
og der kan du læse:

 • Lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald
 • Lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love
 • Bekendtgørelse af forældreansvarsloven
 • Bekendtgørelse af børneloven
 • Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab
  i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel
 • Bekendtgørelse om anmeldelse af fødsler
 • Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i
  forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel