Formål og uddannelsesmål

Formålet med kurset er, at deltageren i et elektronisk system kan gennemføre almindelig personregistrering ud fra gældende love og regler. Deltageren har forståelse for sognet som myndighed og kender til samspillet med andre myndigheder.

Deltageren kan foretage almindelig personregistrering i personregistreringssystemet Person eller tilsvarende, gennemføre den nødvendige sagsbehandling og vejlede borgeren omkring navnelovgivning mv. Deltageren kan finde gældende bestemmelser og tekniske anvisninger og anvende disse til civile og kirkelige registreringer. Deltageren har forståelse for sognets myndighedsopgave og behovet for samspil med andre myndigheder. Deltageren har kendskab til persondata i ældre optegnelser (kirkebøger m.m.) og kan anvende disse oplysninger korrekt.

Efter kurset vil kursisten være i stand til at søge job i folkekirken, hvor personregistrering er en af jobfunktionerne.