Indhold

Uddannelsen tager udgangspunkt i at give kursisten forståelse af de grundlæggende begreber: Grundlag, Sagsbehandling, herunder lovgrundlag, Registrering og Dokumentation.

Grundlag er borgerens ansøgning. Her tænkes på papiransøgning og digitale ansøgninger. Grundlag er også dokumentation, der understøtter en ansøgning eksempelvis opslag i kirkebogen eller attester.

Sagsbehandling er personregisterførerens vurdering og arbejde med borgerens ansøgning. I dette arbejde skal personregisterføreren inddrage regelgrundlag (love, vejledninger, bekendtgørelser og cirkulærer). Personregisterføreren skal i sagsbehandlingen tage stilling til, om lovgivningen giver mulighed for det, som borgeren har ansøgt om.

Registrering handler om, hvordan personregisterføreren foretager selve registreringen af det ansøgte. Hvad og hvor personregisterføreren foretager registreringen og udfylder sagsbehandlerbemærkninger og anmærkninger.

Dokumentation handler om, hvordan personregisterføreren giver borgeren en kvittering, attest eller lign. på det arbejde, der er udført. Dokumentation handler også om arkiveringsregler.