Søgning

Der er flere aspekter, du skal være opmærksom på, når du foretager søgning i PERSON/CPR.

Alt, hvad du søger, bliver logget – det vil sige, at det kan ses, hvor og hvad du har søgt af oplysninger.

Husk at du har tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, du søger enten i PERSON eller foretager som opslag i kirkebøgerne. Det betyder også, at du kun må søge oplysninger, der har relevans for din sagsbehandling. Og det betyder ligeledes, at du ikke må søge oplysninger til privat brug – eksempelvis tante Odas vielsesdato eller onkel Pouls fødselsdato.