Sognets postkasse

Den kirkebogsførende sognepræst, også kaldet KBF sognepræsten, og sognets kordegn har automatisk adgang til sognepostkassen. Alle andre kan få adgang af KBF sognepræsten.

Alle, der har adgang til sognets postkasse, skal tilføje denne til egen Outlook. I sognets postkasse kommer e-mails angående: 

  • Ændringer i dødsattest
  • Spørgsmål fra borgerne
  • Beskeder fra IT-Kontoret
  • Beskeder fra kollegaer (andre sogne).

Når du skriver til en borger, så skriv altid fra sognets postkasse. Så vil dine kollegaer altid kunne overtage sagsbehandlingen, når der kommer svar retur. Du finder vejledning til, hvordan du tilknytter postkassen til din Outlook på Supportforum.