Administrativt personnummer

Introduktion

Modulet er struktureret på følgende måde:  

Først vil du bliver introduceret til, hvornår det er aktuelt for personregisterføreren at tildele et administrativt personnummer.  

Og dernæst viser vi dig, hvordan du tildeler det administrative personnummer i PERSON.

Modulet afsluttes med en quiz, som vi anbefaler, at du som minimum tager første gang, du gennemgår modulet.