Hvilke attester?

Følgende attester kan borgeren få: 

  • Fødsels-dåbsattest 

  • Dåbsattest (Sønderjysk) 

  • Personattest 

  • Vielsesattest 

  • Velsignelsesattest.

 

Alle attester fås på dansk og dansk/engelsk. 

 

Følgende anden udskrift kan borgeren også få: 

  • Registerindsigt.

 

Derudover finde du i attestmappen i PERSON  

  • Fødselsoplysninger.