Adgange

Adgang til kirkenet-pc og PERSON sker via din sikkerhedsansvarlige.

Er du kordegn, er det din sognepræst, der er sikkerhedssnsvarlig. Er du præst, er det din provst.  

Når du bliver oprettet, får du adgang med brugernavn og adgangskode til Kirkenettet, hvorfra du også kan se din mail og den digitale arbejdsplads (DAP eller intranettet).   Derudover får du et brugernavn, som består af et WNK-nummer og en adgangskode, der hører til. Disse giver dig adgang til PERSON og CPR.  

Det betyder, at du har adgang til netværket med Kirkenettet og Outlook i ét system med eget brugernavn og adgangskode, og du har også adgang til PERSON og CPR, som har sit eget brugernavn og adgangskode.